میزان رضایتمندی مشتریان

نظر سنجی مشتریان ماتادُر

بسیاری از شرکتها بمنظور سهیم نمودن مشتریان به عنوان بزرگترین سرمایه در روند تعالی شرکت خود اقدام به طراحی نظرسنجی می نمایند و ماتادُر نیز از اینکه در بوته امتحان و آزمون مشتریان قرار گیرد خود را مستثنی ندانست، به همین منظور باعث افتخار ماست که با درج نظرات خود ما را در خدمات رسانی بهتر راهنمایی نمایید.

این فرم بمنظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان در خصوص روند سفارشات کلیه محصولات و همچنین شفاف سازی عملکرد پرسنل ماتادُر طراحی گردیده تا مشتریان بدانند در والاترین درجه اهمیت قراردارند و نظراتشان برایمان راهگشا و کارساز می باشد.

 

مشتری گرامی : توجه داشته باشید در هر مرحله از سفارش پیامکی بمنظور اطلاع شما از سفارش ثبت شده برایتان ارسال می شود ( در صورتی که پیامک های تبلیغاتی خط شما مسدود نباشد ) که در جریان روند سفارش قرار بگیرید و همچنین در هر مرحله از سفارش چنانچه نارضایتی در خصوص عملکرد کارکنان دارید از این طریق بصورت مستقیم شکایت خود را جهت ارسال به مدیر عامل ماتادُر ارسال نمایید و در پایان سفارش در صورت رضایتمندی از عملکرد پرسنل میتوانید در نظر سنجی و تقویت خدمات رسانی به مشتریان سهیم باشید.

 

  • تمامی این نظرات برایمان ارزشمند است و پس از نصب و تسویه حساب بازرسین کارآزموده ماتادُر بمنظور بررسی سفارش به محل اعزام و رضایتمندی نهایی را اخذ می نمایند که خواهشمند است با بازرسین ماتادُر در این خصوص همکاری لازم را بعمل آورید.

  •  
  • با تشکر از ارسال نظراتتان که ما را در پیشبرد خدمات رسانی یاری می نماید.
  •  

نظرات کاربران
محمد جوادی

نحوه پاسخگویی کارشناس فروش

نحوه عملکرد کارشناس حضوری فروش

نحوه روند ارسال بار

عملکرد تکنسین های نصب

رضا نوربخش

نحوه پاسخگویی کارشناس فروش

نحوه عملکرد کارشناس حضوری فروش

نحوه روند ارسال بار

عملکرد تکنسین های نصب

رضازاده

نحوه پاسخگویی کارشناس فروش

نحوه عملکرد کارشناس حضوری فروش

نحوه روند ارسال بار

عملکرد تکنسین های نصب

حاجی‌زاده

نحوه پاسخگویی کارشناس فروش

نحوه عملکرد کارشناس حضوری فروش

نحوه روند ارسال بار

عملکرد تکنسین های نصب

کریمی

نحوه پاسخگویی کارشناس فروش

نحوه عملکرد کارشناس حضوری فروش

نحوه روند ارسال بار

عملکرد تکنسین های نصب

عراقی نیا

نحوه پاسخگویی کارشناس فروش

نحوه عملکرد کارشناس حضوری فروش

نحوه روند ارسال بار

عملکرد تکنسین های نصب

محمدی

نحوه پاسخگویی کارشناس فروش

نحوه عملکرد کارشناس حضوری فروش

نحوه روند ارسال بار

عملکرد تکنسین های نصب