درب شیشه ای

گالری تصاویر درب شیشه ای

در این صفحه می توانید مشخصات کلی و عکس درب شیشه ای اتوماتیک یا دستی نصب شده توسط شرکت ماتادُر را ملاحظه کنید.

 

درب شیشه ای دو لت متحرک و دوازده  لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل

 

درب شیشه ای دو لت متحرک و دوازده لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل

* نصب درب شیشه ای دو لت متحرک و دوازده لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل - تردد نامحدود *

 

درب شیشه ای چهار لت متحرک و هشت لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل

 

درب شیشه ای چهار لت متحرک و هشت لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل

* نصب درب شیشه ای چهار لت متحرک و هشت لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل - تردد نامحدود *

 

** برای محاسبه قیمت درب شیشه ای اتوماتیک و دستی اینجا کلیک کنید **

 

درب شیشه ای یک لت ثابت و یک لت متحرک با اپراتور و موتور طرح لابل

 

درب شیشه ای یک لت ثابت و یک لت متحرک با اپراتور یونیک و موتور اصل لابل

* نصب درب شیشه ای یک لت ثابت و یک لت متحرک با اپراتور و موتور طرح لابل - تردد محدود *

 

درب شیشه ای دوازده لت دستی

* نصب درب شیشه ای شش لت ثابت و شش لت دستی *

 

* برای محاسبه قیمت درب شیشه ای اتوماتیک و دستی اینجا کلیک کنید **