درب شیشه ای

گالری تصاویر درب شیشه ای

در این صفحه می توانید مشخصات کلی و عکس درب شیشه ای اتوماتیک یا دستی نصب شده توسط شرکت ماتادُر را ملاحظه کنید.

 

درب شیشه ای دو لت متحرک و دوازده  لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل

نصب پروژه درب شیشه ای دو لت متحرک و دوازده  لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل ( تردد نامحدود )

 

درب شیشه ای دو لت متحرک و دوازده لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل

نصب پروژه درب شیشه ای دو لت متحرک و دوازده لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل ( تردد نامحدود )

 

درب شیشه ای چهار لت متحرک و هشت لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل

نصب پروژه درب شیشه ای چهار لت متحرک و هشت لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل ( تردد نامحدود )

 

درب شیشه ای چهار لت متحرک و هشت لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل

نصب پروژه درب شیشه ای چهار لت متحرک و هشت لت ثابت با اپراتور و موتور اصل لابل ( تردد نامحدود )

 

درب شیشه ای یک لت ثابت و یک لت متحرک با اپراتور و موتور طرح لابل

درب شیشه ای یک لت ثابت و یک لت متحرک با اپراتور و موتور طرح لابل ( تردد محدود )

 

درب شیشه ای یک لت ثابت و یک لت متحرک با اپراتور یونیک و موتور اصل لابل

درب شیشه ای یک لت ثابت و یک لت متحرک با اپراتور یونیک و موتور اصل لابل ( تردد نامحدود )

 

درب شیشه ای دوازده لت دستی

نصب درب شیشه ای دوازده لت دستی

قیمت درب شیشه ای