کرکره قوسدار آلومینیومی

گالری تصاویر کرکره قوسدار آلومینیومی

در این صفحه می توانید مشخصات کلی و عکس کرکره های قوسدار آلومینیومی نصب شده توسط شرکت ماتادُر را ملاحظه کنید.

 

کرکره قوسدار آلومینیومی فابریک آلما تیغه 80 با موتور توبولار

* نصب تیغه 80 قوسدار آلومینیومی فابریک آلما با موتور توبولار ( رول به سمت داخل ) *

 

کرکره قوسدار آلومینیومی فابریک آلتک تیغه 80 با موتور ساید

* نصب تیغه 80 قوسدار آلومینیومی فابریک آلتک با موتور ساید ( رول به سمت بیرون ) *
کرکره قوسدار آلومینیومی فابریک تیغه 100 با موتور صنعتی توبولار

* نصب تیغه 100 قوسدار آلومینیومی فابریک با موتور صنعتی توبولار ( به صورت افقی ) *

 

کرکره قوسدار آلومینیومی فابریک آکرول تیغه 80 با موتور توبولار

* نصب چندین دهنه تیغه 80 قوسدار آلومینیومی فابریک آکرول با موتور توبولار ( رول به سمت بیرون ) *

 

** برای محاسبه قیمت کرکره برقی آلومینیوم فابریک اینجا کلیک کنید **

 

 

 

* نصب چندین دهنه تیغه 80 قوسدار آلومینیومی فابریک الوند با موتور توبولار ( رول به سمت بیرون ) *

 

** برای محاسبه قیمت کرکره برقی آلومینیوم فابریک اینجا کلیک کنید **