کرکره قوسدار آلومینیومی

گالری تصاویر کرکره قوسدار آلومینیومی

در این صفحه می توانید مشخصات کلی و عکس کرکره های قوسدار آلومینیومی نصب شده توسط شرکت ماتادُر را ملاحظه کنید.

 

کرکره قوسدار آلومینیومی فابریک آلما تیغه 80 با موتور توبولار

نصب تیغه 80 قوسدار آلومینیومی فابریک آلما با موتور توبولار ( رول به سمت داخل )

 

کرکره قوسدار آلومینیومی فابریک آلتک تیغه 80 با موتور ساید

نصب تیغه 80 قوسدار آلومینیومی فابریک آلتک با موتور ساید ( رول به سمت بیرون )

 

کرکره قوسدار آلومینیومی فابریک تیغه 80 با موتور توبولار

نصب تیغه 80 قوسدار آلومینیومی فابریک با موتور توبولار ( رول به سمت بیرون )

کرکره قوسدار آلومینیومی فابریک تیغه 100 با موتور صنعتی توبولار

نصب تیغه 100 قوسدار آلومینیومی فابریک با موتور صنعتی توبولار ( به صورت افقی )

 

کرکره قوسدار آلومینیومی فابریک آکرول تیغه 80 با موتور توبولار

نصب چندین دهنه تیغه 80 قوسدار آلومینیومی فابریک آکرول با موتور توبولار ( رول به سمت بیرون )

 

مونتاژ تیغه 100 قوسدار آلومینومی فابریک

مونتاژ تیغه 100 قوسدار آلومینومی فابریک

قیمت کرکره برقی

قیمت موتور توبولار