کرکره امنیتی رول گیتر

گالری تصاویر کرکره امنیتی رول گیتر

در این صفحه می توانید مشخصات کلی و تصاویر کرکره های رول گیتر نصب شده توسط شرکت ماتادُر را ملاحظه کنید.

 

کرکره برقی رول گیتر با میلگرد توپر 8 روکش شده با لوله استیل 13 با چیدمان آجری

کرکره برقی رول گیتر با میلگرد توپر 8 روکش شده با لوله استیل 13 با چیدمان آجری

 

کرکره برقی رول گیتر با میلگرد توپر 12 روکش شده با لوله استیل 16 با چیدمان ستونی

کرکره برقی رول گیتر با میلگرد توپر 12 روکش شده با لوله استیل 16 با چیدمان ستونی

 

کرکره برقی رول گیتر با میلگرد توپر 8 روکش شده با لوله استیل 13 با چیدمان آجری

کرکره برقی رول گیتر با میلگرد توپر 8 روکش شده با لوله استیل 13 با چیدمان آجری